Изпълнението на дейностите всички социални услуги на територията на община Враца се осъществява по график, съобщават от преслужбата на администрацията. С цел предпазване на персонала и потребителите са осигурени защитни маски за еднократна и многократна употреба, ръкавици, както и дезинфектанти за ръце и под.