„В нея ще могат да идват гражданите, които търсят съдействие от Общината по различни въпроси - било то от кмета, от секретаря на Общината или от някои друг служител, уточни Събков. В приемната ще получават съдействие онези граждани, които търсят някаква услуга от Общината, но не знаят къде да я получат. Служителите в приемната ще ги регистрират и ще се обръщат към конкретни служители на Общинската администрация за решаване на проблема или за извършване на услугата. Така на практика в Общината ще има непрекъснат приемен ден”.

Приемната за граждани ще бъде отворена всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч.