Отпадъците ще се приемат всеки делничен ден от 8:00 до 16:00 ч. на адрес: гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №2 - Професионална гимназия „Васил Левски“ (бивша ПГ по МСС), след предварително обаждане на тел. 0896 324 949 - Десислава Георгиева, началник сектор „Комунална дейност“ в ОбП „Чистота“- Мездра или на тел. 0885 685 986 – „Опазване на околната среда“ в Община Мездра.

За гражданите, които нямат възможност да предадат старите си и непотребни електроуреди на посочения адрес, ОбП „Чистота“ организира безплатно извозване от домовете след предварително обаждане на горепосочените телефони.

Кампанията се реализира във връзка с изпълнение на дейностите през 2023 г. по Програмата за управление на отпадъците на община Мездра за периода 2021-2028 г. Съгласно сключен договор за сътрудничество, извозването на предаденото от Община Мездра негодно за употреба електрическо и електронно оборудване ще се извършва от организацията по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване „Екобултех“ АД и от Завода за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване „Надин Холд“ ЕООД.

Нека бъдем отговорни!