„След приключване на ремонта на републикански път II-16 Мездра - Елисейна - Своге - Нови Искър и въвеждането му в експлоатация, с което значително се подобри пътната обстановка и условията за движение на МПС от Мездра до София, се създадоха условия за нарушаване на скоростта на движението през населените места на територията на община Мездра, през които преминава пътя, а именно селата Елисейна, Зверино, Лютиброд и Ребърково“, се казва в писмото.

„С отклоняване на пътния поток във връзка със започналите ремонтни дейности за изграждане на обект „Модернизация на участък от път I-1 (Е79) „Мездра - Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164,89“ се създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия със сериозни последствия.

Преписките с институциите, започнали през 2016 г., включително, и отговора на министъра до Народното събрание на Република България не дадоха до момента резултат за ограничаване скоростта на движението на МПС през населените места в община Мездра.“

„Уважаема госпожо Аврамова,

Предвид гореизложеното и принадлежността на пътя, искрено се надяваме на Вашето лично съдействие пред компетентните институции да бъдат монтирани върху платното за движение изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на движението, без да се нарушава пътната настилка в посочените от нас места, попадащи в границите на урбанизираните територии на населените места в община Мездра - с. Зверино, с. Елисейна, с. Лютиброд и с. Ребърково, през които преминава републикански път II-16.

Настоятелно молим да разпоредите на Агенция „Пътна инфраструктура“ да бъдат монтирани върху платното временни изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на движението в посочените от нас места в участъка от републикански път II-16, който ще поеме целия автомобилен трафик от и за София.“

В писмото се настоява да бъдат поставени общо 11 изкуствени неравности: 5 в с. Зверино и по 2 в селата Ребърково, Лютиброд и Елисейна.

„При невъзможност за изпълнение от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“, моля да ни бъде възложено или да разрешите по Ваши указания поставянето на такъв тип неравности на посочените от нас местаза периода на изпълнение на обект „Модернизация на участък от път I-1 (Е79) „Мездра - Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164,89“, като при зимни условия същите ще бъдат демонтирани“, се казва още в писмото, адресирано до министър Аврамова.

„Моля и за Вашето съдействие органите на сектор “Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР -Враца да осигурят засилен контрол по спазване на ограниченията на скоростта през населените места.

Разчитаме на бърза реакция относно разрешаването на този проблем.

Изразяваме готовността ни за съвместни действия с Агенция „Пътна инфраструктура“ да осигурим безопасността на жителите на посочените населени места с поставянето на временни изкуствени неравности.

Благодарим за стартиралото строителство на обект „Модернизация на участък от път I-1 (Е79) „Мездра - Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164,89“, както и за съдействието и за отговорното Ви отношение към проблемите на жителите от региона и страната.“

Писмото е изпратено с копиядо председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски, до директора на Областно пътно управление - Враца инж. Веселин Николов и до директора на Областна дирекция на МВР - Враца старши комисар Янко Янколов.