Общинският съвет ще преразгледа две свои решения, взети на миналата сесия, които бяха върнати от областния управител за ново обсъждане като незаконосъобразни. Те касаят заявление от "Роял" ООД да се изработи проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване на гр. Мездра, с цел регламентиране обхвата на площад "България".

Местните сенатори ще обсъдят оздравителен план на МБАЛ - Мездра за преодоляване на проблемите при функционирането на лечебното заведение и за стабилизиране на неговото финансово състояние, както и свързаните с това още четири докладни от управителя на болницата д-р Илиана Михайлова.

Ще бъдат дискутирани също проект за нов Общ устройствен план на община Мездра, жалба от жители на Боденец за лошото състояние на две улици в селото с искане те да бъдат ремонтирани, информация за готовността на Община Мездра за есенно-зимния сезон и плановете за дейността на читалищата в общината през следващата година.

Сред останалите точки в дневния ред са участие на Община Мездра като партньор в два социални проекта по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на собственици по реда на Закона за стопанисването и ползването на земеделски земи и определяне на минимални годишни количества рециклируеми отпадъци в системата за разделно събиране на битови отпадъци.

Ноемврийската сесия на Общински съвет - Мездра е днес от 16:00 часа и ще бъде предавана директно по Телевизия "Враца".