Срещата бе открита от председателя на Управителния съвет на ОДФ – Димитър Иванов, който благодари на бенефициентите за подготвените проекти и им пожела успех. Гост на събитието бе и кметът Калин Каменов.

Церемонията продължи с представяне на предвидените дейности по отделните проекти. Средствата за реализиране на предложенията са осигурени от ОДФ за Враца и Фондация „Америка за България“.

От постъпилите 20 проекта от различни организации – спортни клубове, неправителствени организации, читалища, фирми и други, одобрените проекти са:

1. „Магията на музиката в пещерата Леденика“ на Сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Враца“
2. „Спорт и туризъм – ръка за ръка“ на Сдружение с нестопанска цел „Спортно технически моделен клуб Враца“
3. „Изкуството на танца“ на Сдружение с нестопанска цел „Харизма тийм“
4. „Да пораснем заедно на село“ на Народно читалище „Огнище 1930“- с.Челопек
5. „Тийнейджъри в библиотеката“ на Народно читалище „Фар – 1930“ с.Паволче
6. „Футболна ваканция за момичета и момчета“ на Футболен клуб Академия на Ботев Враца“
7. „Спорт за децата с увреждания“ на Сдружение с нестопанска цел за подкрепа на лица с интелектуални затруднения „Зорница“.

Целта на конкурсната процедура е да финансира проекти на представители на местната общност, които да изпълнят дейности и инициативи, насочени към решаването на значими проблеми в приоритетните области, изведени във Визията за общностно развитие на Враца.

Предвидените дейности по финансираните проектни предложения ще се изпълняват до края на 2019 година.На събитието присъстваха още: програмният директор на Фондация „Америка за България" - Надя Захариева и координаторът на Фондацията за област Враца - Спаска Михайлова, представители на неправителствени организации и граждани.