„През учебната 2016/2017 г. Административен съд – Враца се включи активно в Програмата, като представи всичките пет теми, еднакви за административните съдилища, пред сборна група ученици от десети "А" и "Б" класове на СУ „Христо Ботев“. Всички лекции бяха планирани, организирани и провеждани след предварителна уговорка с зам.-директора по учебната дейност в училището, Татяна Ангелова и преподавателя по философия, Валентина Димитрова. С голям интерес децата участваха в лекциите.

Младежите не бяха пасивни слушатели, а задаваха много и изключително актуални въпроси, на който отговарях на достъпен за тях език, като подкрепях отговорите с редица примери. Тъй като срещите ни бяха сравнително малко /пет на брой/ и времето един учебен час, макар че поради големия интерес винаги го надвишавахме, не съм сигурен до каква степен учениците са усвоили правната материя. С абсолютна убеденост мога да кажа обаче, че основите на знанието в тази посока са поставени”- заяви пресаташето на съдебната институция и отговори на въпросът ни какви са преките му впечатления от младежите участвали в програмата.

„За мен беше чест и привилегия да работя с тези млади хора. Надявам да съм им бил полезен поне толкова, колкото те за мен. Защото при всяка от срещите с тях аз научавах по нещо ново. Научих, че това са изключително интелигентни и много активни млади хора, с болезнено чувство за справедливост, със силно изразено чувство на съпричастност и състрадателност. Когато ние, възрастните чуваме за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, преди да размахаме укорително пръст, трябва да си дадем сметка, че вината за това не е само тяхна. Виновни сме и ние възрастните с лошия пример на поведение, който дори неосъзнато им даваме всеки ден”.

Любомиров сподели убеждението си, че изграждането на правна култура трябва да започне от най-ранна възраст, защото формирането на децата, като отговорни и активни граждани се затруднява и забавя във времето. Предоставянето на адекватна информация за дейността на съдебната система и формирането на правилни разбирания за естеството, обхвата, ограниченията и сложността в работата на съда, освен че ще повиши правната култура сред подрастващите, ще спомогне, макар и не толкова бързо, за постигането на крайната цел – повишаване на доверието в правосъдната система. Защото измежду многото фактори, които в годините са повлияли и продължават да влияят върху ниската степен на обществено доверие в съдебната система, безспорно най-силно се откроява недостатъчната, а понякога и липсата на правна култура.