В рамките на три години с финансиране от общо 1 867 837 лв. училищата провеждаха инициативи в своите кътове за четене, както и в обществени библиотеки.

Само за учебната 2022–2023 година са закупени 7012 читателски карти за ученици и техните учители. В 115 училища са създадени кътове за четене. 1081 инициативи са проведени в училищни библиотеки, а 532 – в обществени библиотеки.

За учениците в начален етап са правени драматизации на откъс от произведение, състезания по изразително четене и по краснопис, конкурси за написване на приказка, възстановки на български традиции и обичаи.

За учениците в прогимназиален и гимназиален етап са проведени работилници по творческо писане, беседи по случай отбелязването на празници, литературни четения, свързани с отбелязване на годишнини от рождението на български писатели, запознаване с творчеството на писатели от родния край, срещи с местни литературни творци, беседи и срещи с личности от различни сфери, тематични изложби.

За настоящата учебна година дейностите по модула са част от модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ от НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.