Мирослав Любомиров
Мирослав Любомиров

По жалбите на Цветелина Дамяновска и Иван Иванов съдът е констатирал, че в нито един от протоколите на 110 СИК не е отразено особено мнение, липсват възражения или жалби, които да са относими. Отчел е също, че няма оспорване на действителността или недействителността на някой глас от член на СИК и е формирал извод за липса на нарушения, чието недопускане би могло да доведе до друг краен изборен резултат.

жалбоподателите
жалбоподателите

Любомиров обясни, че по отношение на жалбата на Иван Узунов, съдът е приел същата за процесуално недопустима, като просрочена - подадена извън срока по чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс и е прекратил производството по делото в тази му част.