Областният управител Малина Николова, която е и председател на Асоциацията по ВиК, поздрави ръководството и служителите на "ВиК“ ООД - Враца по повод техния празник.

"Особено ми е приятно да Ви поздравя за изключителния професионализъм и отговорността, които влагате ежедневно в работата си, повишавайки качеството и надеждността на водоснабдителните и канализационни услуги и по повод провеждащия се днес за 13-ти път празник на дружеството, предлагащо едни от най-важните услуги за населението на областта. Този празник се превърна в красива и значима традиция мениджърският екип, заедно със служители, колеги и приятели да отбелязват по подобаващ начин деня на "ВиК“ ООД - Враца.

Като Председател на "Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК“ ООД - Враца, бих искала да изкажа своята висока оценка за проявената настойчивост и компетентност при решаване на възникналите казуси в процеса на общата ни дейност.

Добрите резултати вече са налице и те откриват още множество възможности за реализация на целите на реформата във Водния сектор и осигуряването на качествени услуги за населението на област Враца. "ВиК“ ООД - Враца изпълни цялостно Инвестиционната си програма за 2015 г., като вложените средства в експлоатацията на съоръженията са на стойност 3 547 301 лв. Целият този ресурс от вложен капитал и усърдна дейност заслужава нашата удовлетвореност и признание.

Пожелавам на прекрасния Ви екип и на Вашите семейства здраве, благополучие, удовлетворение и още много успехи!“, завърши поздравителното си слово Малина Николова.