Съгласно указанията от Централната избирателна комисия, в случаите, когато Общинският съвет не е приел решение в определения 7-дневен срок преди датата на местните избори, временно изпълняващ длъжността кмет на община /район/ кметство се назначава от областния управител.

Същевременно Общинският съвет избра временни кметове, считано от 19 октомври 2019 г., на 8 населени места в община Мездра, в които ще се произведат избори за кмет на кметство: на Боденец - Яничка Бебева, на Горна Кремена - Надя Вълчковска, на Дърманци - Атанаска Каменова, на Долна Кремена - Валя Априлска-Серафимова, на Елисейна - Стефка Петкова, на Зверино - Нели Стоянова, на Игнатица - Гина Луканова и на Крапец - Павлина Иванова.

Повечето от тях са специалисти "АОН" ("Административно обслужване на населението") или бюджетни експерти в съответните кметства, с изключение на Атанаска Каменова (Дърманци) и Павлина Иванова (Крапец), които са бивши кметове на тези населени места.

Не минаха единствено предложенията за вр.и.д. кмет на Брусен - Стефка Йорданова, на Моравица - Светлана Стоева и на Оселна - Таня Иванова. Временните кметове на тези села до полагане на клетва от новоизбраните кметове отново ще бъдат назначени от областния управител.