"Цветина - Мездра" ЕООД е транспортна фирма за автобусни превози в България и чужбина. Регистрирана е през 2013 г. като правоприемник на ЕТ Цветина - Цветан Тодоров, създадена през 1994 г. Разполага със собствен автопарк от 13 автобуса с персонал от 39 човека: 4 луксозни автобуса - 4 звезди, 4 туристически автобуса категория 3/2 звезди и 5 автобуса за обществен превоз на пътници.
Притежава Лиценз за международен автобусен превоз на пътници, който й позволява да извършва превози на територията на ЕС по условията, определени в Регламент /ЕО/ 1073/ 2009 на Европейския парламент и Съвета на Европа.
Основен превозвач е на ученици в Община Мездра, както при извършване на случайни превози в общините Мездра, Враца и Свищов.
Притежава Сертификат за съответствие на интегрирана Система за управление на качеството ISO 19001:2008 и система за управление на околната среда ISO 14001:2004.