© Община Мездра

Заседанието бе открито от областния управител на Враца Надя Донинска:

„Позволете ми да благодаря на временно изпълняващия длъжността Кмет на община Мездра инж. Николина Кътовска, на врид кметове и техните екипи за синхрона, с който работихме добре и нека все така да продължават”, заяви в обръщението си областният управител..

Тя поздрави новоизбраните кметове и общински съветници и им пожела успешна и ползотворна работа през мандат 2023 – 2027.

Председателят на Общинската избирателна комисия Пенка Петрова връчи удостоверенията на общинските съветници и кметовете на населените места на територията на община Мездра, след което всички се заклеха тържествено да работят и да служат на гражданите.

След клетвата Областният управител връчи на Иван Аспарухов за шести път символите на Община Мездра - Огърлицата с герба на Мездра, като символ на местната власт,и ключът на града, като символ на изпълнителната власт с думите”

„Ключът на общината предавам на Вас! Пазете го, развивайте общината и този ключ нека бъде ключ към всяко човешко сърце".

Новоизбраният градоначалник благодари на областния управител за оказваното до сега съдействие и пожела на общинските съветници:

„Скъпи приятели, уважаеми колеги, уважаеми общински съветници от различните политически групи. Искам да ви честитя огромното задължение, което поехте, и с което Ви натовариха гражданите. За това доверие вие се борихте. Но знайте, че това ще ви коства много усилия”.

След церемонията започна първото заседанието, което по традиция бе ръководено от най-възрастния общински съветник - д-р Митка Лечева.

Заседанието продължи с избор на комисия за избор на председател на общинския съвет и на временна комисия за изработването на Правилника за работа му. В състава на комисията влязоха Георги Валентинов – ЗНС, Мирчо Мирчев – ДПС, д-р ИвайлоТодоров – ГЕРБ, Десислава Димитрова – Възраждане и д-р Илияна Михайлова – БСП.

За председател на ОбС бе предложена само една кандидатура – тази на Яна Нинова. След проведеното тайно гласуване, председателят на комисията Георги Валентинов обяви резултата – с 13 от общо 16 гласа, Яна Нинова ще продължи да бъде председател на общинския съвет.

Заемайки мястото си на председател, Яна Нинова благодари на всички граждани, които излязоха да гласуват, за да бъдат днес всички тук. Тя благодари и на съветниците за оказаното доверие, като им пожела да се ръководят от клетвата, която положиха в началото на заседанието – да работят единствено в името на доброто за гражданите на община Мездра.

В края на сесията бе избрана и временната комисия за изработването на Правилника за работата на ОбС в същия състав.