Нова услуга ще предоставя занапред на гражданите Общинският център за социални услуги и дейности в Мездра. С цел разширяване на съществуващите видове социални услуги ще бъдат разкрити нови алтернативни форми, а именно - изготвяне на регистър за лица, предоставящи квартири и лица, търсещи жилище под наем.

Цената за наема ще се определя между двете страни - наемодател и наемател, като Общинският център за социални услуги и дейности не носи отговорност за договореното между тях.

Повече информация за новата услуга гражданите могат да получат в стая 113 в сградата на Социалния комплекс (бившото АПК) или на телефон 0910/ 9 33 54.