По инициатива на Клуба по Рехабилитация и социално приобщаване на хора с намалено зрение, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и Регионалното управление на образованието - Враца на велоалеята в парк "Вестителя" деца и младежите с увредено зрение демонстрираха практически дейности по ориентиране и мобилност. Галина Статкова, директор на Регионалния център и Илияна Милушева, учител на незрящи деца проведоха с тях занимателни игри за ориентиране и мобилност, които със сигурност зрящ човек с превързани очи не би могъл да премине. Учениците с увредено зрение преодоляха препятствията им с лекота, осигурявайки си предварителна информация за пътя пред тях с белите си бастуни и специфични техники за безопасност при слепите хора.

Техните умения възхитиха Петя Долапчиева - зам.-кмет на Община Враца, Гергана Василева и Лорета Колева - експерти от РУО - Враца, който бяха поканени на интересната демонстрация и поздравиха младежите за тяхната воля и усърдие да са уверени, пълноценни и независими в сложната и понякога враждебна за тях околна среда. От името на кмета на Община Враца, Калин Каменов беше връчен поздравителен адрес на Илияна Киркова, учител на деца с нарушено зрение и председател на териториалният Клуб на съюза на слепите в България.

В края на практическата демонстрация, младежите пуснаха в небето разноцветни балони. Дали ги видяха?! Летят, плуват нагоре - с усмивка обясни едно от незрящите деца, а друго сподели, че шумът по дървото отсреща не е от вятъра, там скачат катерички. Към дървото погледнахме и ние, виждащите. Катеричките играеха в клоните, а балоните наистина плуваха над тях към върха на Балкана.