Стаите, чиито ремонт е в довършителен етап, се намират в рамките на територията на затвора във Враца, но в отделна сграда с отделен двор. Почти напълно е завършен и ремонтът на помещенията, които са предвидени за училище на младежите. Те няма да учат в затворническото школо - Средно училище "Мито Орозов", за да не са в един и същи клас заедно с възрастните ученици.

В обособения терен на затвора във Враца ще бъде изградено място за престой на открито и зона за фитнес. Преустройството и довършителните дейности вървят на пълни обороти, установиха на място ресорният заместник-министър на правосъдието проф. Николай Проданов и вр. и. д. главен директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" старши комисар Васил Миладинов.


От ГДИН уточниха, че към момента в Бойчиновци са настанени общо 26 лишени от свобода. От тях 17 са непълнолетни и 9 навършили 18 години. Очаква се 12 да бъдат първите настанени в сградата, отговаряща на европейските изисквания за изтърпяване на присъди от непълнолетни.

Предвижда се сградният фонд на Дома в Бойчиновци да бъде преустроен в затворническо общежитие от закрит тип и в него поетапно да бъдат премествани лишени от свобода от корпуса на затвора във Враца.