Венелин Петров заяви, че болничните стаи в центъра са в окаяно състояние без климатици и с по 6 тежко болни, които пък плащат по 2 лева, за да гледат телевизия. Петров акцентира и върху факта, че в онкологичния център администрацията била 191 души, повече били от тези в Общинската администрация.

Д-р Томов, видимо спокоен, обясни, че откакто заема поста на управител (1 година и 9 месец), в центъра са направени проверка на НАП и медицински одит, като и в двата случая не са открити нередности и дори е нямало предписания. Той обясни подробно какви мерки е предприел, за да няма разхищения на средства в болничното заведение и какво предвижда във връзка с ново оборудване (нов линеен ускорител), подобряване на грижите за болните хора и ремонт и стопанисване на сградата и материалната база. Не пропусна да каже, че откакто е управител на центъра, там вече имат своя клинична лаборатория и така са намалили значително разходите. Въпреки сдържаното си изявление, в края докторът каза, че за 23-годишната си работа като управител на здравно заведение такъв срам не му се е случвало да изпитва, заради начина на демонстриране на неверни твърдения спрямо него.

По време на дебатите стана ясно, че вносителят на докладната Венелин Петров е оценил с отлична оценка качествата на д-р Томов в комисия, разглеждала назначаването му за управител. Петров не отрече, но сега бил на друго мнение. В залата се чуха упреци от Петров към съветници, които имали лични отношения с д-р Томов, други пък имали финансови интереси там, правели застраховки, пръскали против хлебарки…

Махленската клюка стигна до обвинение че Дамяновска от БСП лежала в онкото, за да не си получи призовка. Тя пък му хвърли ръкавица и каза, че не е като него агент на ДС... Друг от залата подхвърли, че Петров не могъл да уреди дъщеря си на работа в центъра… Заседанието за пореден път се превърна в арена на словесни битки между различно мислещи. В крайна сметка за отстраняване от поста на доктора със „за” гласува само вносителят на предложението. Против бяха 23-ма, а шест съветници се въздържаха. Така д-р Томов остана управител, въпреки мерака на някой да бъде свален.