Във волеизявлението на жителите на планинското селце за смяна на имената и даване на нови са посочени улиците „Георги Димитров” да се преименува на ул. „България”,„Тотка Илиева - Роза” да стане улица „Божур”, Васил Коларов” -да се преименува на „Св. Николай Чудотворец”, тъй като на нея се намира новостроящият се православен храм „Св. Николай Чудотворец” и сградата на Кметството. А намиращата се между квартал 23 и 26 досегашна ул. „Безименна” да бъде наименувана на „Дива орхидея”.

Дългогодишният ветеринар Георги Тодоров също подкрепя смяната на имената, което според него отдавна е трябвало да стане.

Становището на общинската администрация е, че в докладната записка липсват аргументи и мотиви за смяната на имената на улиците. Съществува и притеснение, че евентуалното преименуване би довело до възникване на социален проблем за живеещите там, свързан с промяна на адресната регистрация, на личните документи и др.

В становището се посочва, че ако мнението на обществеността и ОбС съвпада с това на вносителя, няма да има възражения относно преименуването.