В анкетата са участвали общо 156 души. 83-ма от тях, или 53.21 %, нямат доверие в тези тестове.

31 читатели, или 19,87 %, са съгласни децата им да бъдат тествани с щадящи тестове.

22 участници, или 14,1%, категорично са съгласни, за да могат децата да се завърнат в реална образователна среда и присъствена форма на обучение. А 30 души от гласувалите, или 12,83%, смятат, че не са достатъчно информирани за ефективността на тези тестове.

Анкетата е проведена през периода 26 октомври – 03 ноември 2021 г. и няма претенции за представителност, а дава само информация за нагласите на читателите на Информационна агенция MediaNews.