Дейностите по него продължиха 29 месеца, в които ученици от професионални паралелки в гимназиите имаха възможност да развиват уменията си като трупат опит чрез работа в реална среда под ръководството на наставник от съответната фирма и на наблюдаващ учител в рамките на 240 часа. Всеки ученик, преминал успешно практиката си, получи еднократна стипендия от 372 лева.

Заради големия интерес от страна и на училищата, и на бизнеса, броят на гимназистите, участващи в стажовете, беше увеличен с над 20% в сравнение с първоначално планираното. В проекта се включиха общо 300 училища от всички области на страната.

3159 от гимназистите изкараха стажове в предприятия от приоритетни за икономиката сектори като електроника, електротехника, машиностроене, транспортни услуги, архитектура и строителство и др., каквато беше една от целите на проекта. Броят учениците, придобили опит в тези професионални направления, е с 636 повече от първоначално предвиденото.

Успешни ученически стажове се реализираха и в дейности като информационни технологии, счетоводство, услуги, автосервизи, хотелиерство, ресторантьорство, селско стопанство, работа в общинска администрация и др. На места ученици участваха в поддържането на автопарка на градския транспорт, както и в озеленяването на паркове и градини.

В рамките на проекта бяха създадени и 350 ученически учебно-тренировъчни фирми – с 6 повече от първоначално предвидените. В обученията, свързани с тяхното функциониране, се включиха 172 представители на бизнеса и науката.

Представителите на МОН и регионалните управления по образованието посочиха като препоръка за следващ етап от проекта актуализиране на размера на стипендията за участващите ученици, за да имат стимул повече гимназисти да се включат. Друг приоритет е още по-тясно взаимодействие между училищата и бизнеса, за да се адаптира обучението към нуждите на икономиката и пазара на труда.