© СЗДП-Враца

Мобилни екипи и горски служители са инспектирали 355 обекта за добив на дървесина, 563 превозни средства, близо 900 ловци и около 400 други физически лица.

Общият брой на проверките за месеца в горите е 2 212.

За периода са констатирани 51 нарушения на Закона за горите, за които са съставени Актове за установяване на административно нарушение.

Конфискувани са 44,5 пространствени куб.м. дърва за огрев, две моторни превозни средства, пет каруци и десет моторни триони.

Източник: szdp.bg