Проверени са 77 обекта за добив на дървесина, 109 превозни средства, над 300 ловци и двама риболовци. Инспектирани са и 87 други физически лица, пребивавали в държавните гори за периода.

Разкрити са 8 нарушения на Закона за горите, като са съставени 7 Акта за установяване на административно нарушение. Горските служители са констатирали 120 пр.куб. м незаконно добита дървесина. Конфискувани са 10 пр.куб/м дърва за огрев, едно моторно превозно средство и един моторен трион.