Общинската избирателна комисия (ОИК) - Бяла Слатина е уведомила Централната избирателна комисия за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на Кметство Галиче, община Бяла Слатина, Ценко Чоков.

Скандалният кмет неколкократно обжалва решението за предсрочното си отстраняване от длъжност, но последната инстанция, Върховният административен съд, потвърди решението ОИК - Бяла Слатина, за окончателно и не подлежи на обжалване. Същото влезе в сила на 6 февруари 2018 г.

Съгласно данни от официалния сайт на Главна дирекция "ГРАО", населението по постоянен адрес към 15.12.2017 г. в Кметство Галиче наброява 1757 жители.

Според Централната избирателна комисия, ОИК - Бяла Слатина е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия е внесла предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на Кметство Галиче.