© СУ "Иван Вазов"-Мездра

Създателите на онлайн играта по история са спечелили наградата „HISTOLAB за иновативни училищни проекти в обучението по история“. Те ще получат купа и сертификати.

В допълнение е отправена и покана за присъствие на Европейските дни на иновациите в обучението по история в Брюксел, Белгия на 10 март 2023 г. Събитието се провежда в Дома на европейската история и включва обиколка на музея сутринта на 10-ти, последван от обяд и церемония по награждаването следобед. Ученици и учители ще имат възможност да презентират иновативните практики за провеждане на часовете по история пред присъстващите на конференцията, разказаха от гимназията.

Целта на HISTOLAB е да събира иновативни инициативи и идеи в обучението по история, не само от учители и академици, но и от ученици. Тази награда насърчава учениците да споделят своите интереси и идеи и да изразят как искат да учат за историята. Учениците са помолени да обмислят доколко са ангажирани и се интересуват от предметите, обхванати в техните часове по история, и след това да представят своите идеи за това как може да се преподава история

Лаборатория за транснационално историческо образование и сътрудничество – HISTOLAB“ е съвместен проект на Европейския съюз и Съвета на Европа, целящ да обедини иновативни идеи за историческото образование.

Обсерваторията за преподаване на история в Европа/ The Observatory on History Teaching in Europe и HISTOLAB са допълващи се и свързани проекти, които обхващат обширен набор от приоритети, съсредоточени върху качественото историческо образование и значението, което то носи за бъдещите поколения. HISTOLAB обхваща 46-те страни членки на Съвета на Европа.