Проверката на КЗП е показала, че тези продукти не се отличават от останалите на същите тези производители, на които няма такъв надпис.

"Това от наша гледна точка е заблуда, защото особено когато става въпрос за децата, родителите са много чувствителни и винаги са склонни да закупят това, което според тях би било по-качествено, по-полезно", обясни Маргаритов. Според него този подход представлява опит да бъдат примамени хората и по този начин някои продукти да получават по-добро лансиране на пазара.

Сред въпросните изделия попадат колбаси, лютеница, майонеза.

"Все продукти, които се потребяват широко и при които родителите наистина биха могли да се подведат от посланието, че ще закупят и дадат на своите деца нещо, което ще бъде различно от това, което самите те консумират. Безспорно беше доказано както от изпитвания, така и от становища на съответните институции, че това не е така. Нещо повече – нито на национално, нито на европейско ниво има законов акт, който да въвежда различни стандарти, с които продуктите да бъдат съобразени, за да могат да бъдат съответно и диференцирани", коментира Маргаритов.

По думите му в случая не става дума за конкретна опасност за здравето, а за нелоялна търговска практика, която се изразява в опит родителите да бъдат заблудени, че купуват нещо, което е по-добро за техните деца.

Комисията е издала заповеди за забрана на тази практика на всеки от производителите. Санкциите за подобно нарушение по закон могат да достигнат до 30 000 лв.

Маргаритов припомни, че комисията е разглеждала подобни казуси и в минали периоди. "За съжаление, попадаме на случаи, в които се оказва, че или няма съответствие между посоченото на етикета на дадена стока с реалното й съдържание, или в тази информация има съществени непълноти и понякога това крие рискове за здравето на хората. Например, преди време българският вносител на чужд продукт – песто, не беше посочил на етикета, че в него се съдържат алергени", добави председателят на КЗП.

Източник: dnes.bg