В хода на разгорещената дискусия стана ясно, че на 8 ноември тази година Община Мездра е актувала като частна общинска собственост сградата на Дома на железничаря, въпреки че въпросният недвижим имот от 1975 г. насам, както и в момента, е владение на "Български държавни железници" ЕАД, за което националната компания притежава нотариален акт за собственост.

Кметът Генади Събков заяви, че носи пълна отговорност за съставянето на акта за частна общинска собственост и че е направил това, защото предоставянето на такъв документ е едно от изискванията, за да може Община Мездра да кандидатства по програмата. "Всеки, които има претенции към собствеността на тази сграда - може да го докаже в съда", каза в заключение Събков.

Сериозни резерви относно законосъобразността при съставянето на новия акт за собственост изразиха Николинка Кътовска (АБВ) и Яна Нинова (ГЕРБ), а по време на дебата в постоянните комисии - и Георги Валентинов ("Народен съюз").

Според Кътовска, в цялото това бързане да се вземе едно решение, което не е ясно дали е законосъобразно, прозира желанието на кмета на общината да прехвърли отговорността върху Общинския съвет, поради което тя няма да подкрепи предложението. "Ако материалите за сесията бяха окомплектовани, както трябва и ни бяха предоставени навреме, нямаше да бъдем поставени пред тази дилема", заяви Кътовска.

Яна Нинова подчерта, че има документи, които будят притеснения, не е ясно и доколко този акт за собственост е законосъобразен. Тя съобщи, че само седмица преди съставянето на новия акт, на 01.11.2018 г., Община Мездра е издала на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД - ПТП София ЕООД удостоверение за данъчна оценка на Дома на железничаря, в което като собственик на имота е посочено въпросното търговско дружество. Представи и констативен нотариален акт от 2007 г., с който се признава, че собственик на сградата на дома е "БДЖ" ЕАД.

Георги Валентинов заяви, че първо трябва да се изясни чия собственост е Домът на железничаря и едва тогава да се вземе решение по въпроса, поради което от "Народен съюз" няма да участват в гласуването.

В крайна сметка с 8 гласа "за" и 5 "въздържал се" от присъстващите в залата 13 съветници решението беше прието. "За" гласуваха съветниците от БСП Венелин Кръстев, Гергана Петрова, Наталия Христова, Данаил Димитров и Митка Лечева, Ивайло Тошев (ГЕРБ) и независимите Десислава Костова и Надежда Йорданова. Въздържаха се Яна Нинова (ГЕРБ), Николинка Кътовска и Тошко Стоянов (АБВ), Каролина Кьолер ("Либерален алианс") и Катя Йотова (независим).

Пълен запис на извънредната сесия на Общински съвет - Мездра може да гледате по Телевизия "Враца" в неделя, 18 ноември, от 13:30 часа, с повторение на 22 ноември (четвъртък) от 20:30 часа!

Коментар на редактора: Повече от 100 години след т. нар. Велика октомврийска социалистическа революция и над седем десетилетия след национализацията у нас кметът на Мездра Генади Събков демонстрира, че е усвоил добре болшевишките прийоми при експроприацията на частната собственост, която според Конституцията на Република България е неприкосновена. И, макар и само на хартия, си присвои собствеността върху Дома на железничаря. Казус, който предстои да бъде решен в съда.

В случая възникват най-малкото три въпроса.

Ако проектът за саниране на Дома на железничаря бъде одобрен за реализиране и неговото изпълнение започне, а "БДЖ" ЕАД докаже, че е пълноправен собственик на сградата, кой ще връща средствата при евентуални финансови санкции, наложени на Община Мездра от Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж"?

Кой ще понесе наказателна отговорност, ако се окаже, че съставеният акт за частна общинска собственост върху имота е незаконосъобразен?

За чия сметка ще бъдат разходите по делото, което най-вероятно "БДЖ" ЕАД ще заведе на Община Мездра?

Горчивият опит от казуса с изчезналите яко дим 75 бона от касата на Ловно-рибарско дружество - Мездра показва, че това едва ли ще бъде Генади Събков. Най-вероятно ще "опере пешкира" някой редови общински служител, в случая с акта за частна общинска собственост - неговият съставител Наташа Кирилова, главен специалист "Общинска собственост" в Община Мездра. А парите ще връщаме всички ние, данъкоплатците.

Както казваше героят на Тодор Колев капитан Буревестников от култовия български игрален филм "Опасен чар": "Мирише ми на командировка в Софийския централен затвор… От мен един съвет: килия 213, вторият етаж, южното крило. При бай Ставри… познавам го лично… Човекът е строг! Но справедлив. Много обича майтапите. Вие сте млад, ще излезете запазен."