© Община Видин

По първа точка от дневния ред бяха избрани заместник-председателите на Общинския съвет. Това са Николай Николов от местна коалиция СДС (НДСВ, "Новото време"), Тодор Вълчев от ПП ДПС, Валери Сираков от ПП "Възраждане", Величко Кирилов от коалиция "БСП за България" и Димитър Велков от Местна коалиция "Левицата!".

Единодушно общинските съветници определиха също състава и председателите на постоянните комисии. По предложение на общинския съветник Генади Велков бяха оставени 11 свободни места в постоянните комисии за общинските съветници, които не присъстваха на заседанието.

Общинските съветници гласуваха бюджета на община Видин за 2023 година с две допълнителни корекции. Те отпуснаха допълнително финансови средства на два спортни клуба – 80 000 лева за Общински футболен клуб "Бдин-1923" и 20 000 лева за Баскетболен клуб "Видабаскет", както и 50 000 лева за текущ ремонт на санитарните възли в Основно училище "Епископ Софроний Врачански" в квартал "Нов път".

С пълно мнозинство бяха гласувани още няколко точки, касаещи захранване на банкова извънбюджетна сметка по три проекта, удължаване на сроковете за погасяване по договорите за кредит, подписани с Фонд "ФЛАГ" ЕАД също по три проекта, които Общината трябва да разплати до края на година, за да бъдат приключени в срок.

Общинският съвет гласува и извършване на плащане от бюджета на Община Видин за семестриалната такса на студенти, записани в първи курс на първия семестър на академична 2023/2024 година във видинския филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“.