Масата вече е поставена, а днес се проведе и първата операция. Завеждащият хирургическото отделение д-р Ценовски сподели, че такава подмяна не е имало в 16-те години, през които той работи в болницата.

Д-р Съботинова сподели, че често старата маса се разглобявала, части от нея падали и това затруднявало процеса на работа на лекарите. „Нуждата от нова маса беше голяма, това е удобство както за хирурзите, пациентите и анестезиолозите“, допълни още тя.

Дарението е направено от Мирослав Захариев – собственик на местната строителна фирма ЛКС ООД, като по този начин изпълнява обещанието си, дадено преди една година да работи за хората и развитието на Мездра.

В този кризисен момент за малките общински болници дарителството от страна на бизнеса се оказва безценно, още повече, че лечебното заведение обслужва две общини - Мездра и Роман.