ЦИК изпраща жалбата до областния управител на Враца за проверка, за която трябва да бъде уведомена Комисията. В сряда стана ясно, че МРРБ е установило над 340 населени места, предимно кметства, в които за последната година новорегистрираните „по настоящ адрес“ са необичайно много.

Премиерът Николай Денков сезира областните управители, които трябва да сформират комисии и с участието на МВР, които да проверят дали регистрациите са законни. При установени нарушения за неправомерно вписан настоящ адрес следва неговото заличаване.