Предложените експонати могат да се обособят условно в три основни тематични цялости:
· „От недрата на земята“ - образци на минерали, скъпоценни камъни и изкопаеми горива;
· „Даровете на водата“ – черупки на миди и рапани, морски и сладководни перли;
· За едно красиво утилитарно приложение от най-дълбока древност до днес – бижута от минерали и скъпоценни камъниПосетителите имат възможност да видят как изглеждат нефтът; черните въглища; рудни образци, използвани за добив на желязо; над 100 минерала и скъпоценни камъни. Специален акцент е поставен върху разнообразните бижута, които са изработени от един единствен минерал - напр. хематит или черен оникс. Във временната изложба, наред с музейни единици, са включени и части от лични колекции – на Елеонора Ангелова, Вероника Свиленова, Аксения Горанова, Ивайло Георгиев, Ваня Иванова. Всеки посетил ще получи флаер с кратка информация за това кога, как и защо започва да се чества Международния ден на Земята.
Няма да има официално откриване на временната изложба. „Съкровища на Земята“ остава в Експозиционната зала на ул. „Граф Игнатиев“ 3 до края на месец май 2019 г.