В петъчния слънчев ден малките природозащитници от III клас облякоха "работното си облекло", сложиха ръкавиците и запретнаха ръкави. Трите екипа си разделиха района на училищния двор и започнаха почистване на всички площи. Усърдно изчистиха двете физкултурни площадки, парковите части зад училищната сграда и тротоарната площ, прилежаща на улица "Св. Патрх. Евтимий".

За един час бяха събрани девет големи чувала с отпадъци, с общо тегло почти 50 килограма. След това учениците под ръководството на класния ръководител М.Медньова прилежно разделиха отпадъците на хартиени, пластмасови, стъклени, метални и ги изхвърлиха в съответните контейнери за разделно събиране. Почистването се превърна в своебразно откриване на различни "съкровища" – опаковки от различни хранителни продукти, строителни материали, фасове от цигари, счупени играчки и много, много други.

Рисунките на тема "22 април - Международен ден на Земята" се превърнаха в послания към всички деца в училище. Задъханата планета няма нужда от нас, но ние сме зависими от нея.

Клуб "Приятели на природата" призовава: Пазете чистота! Не хвърляйте безразборно опаковки, чаши, шишета, найлонови пликчета! Планетата Земя е домът ни и грижата за нея е наша отговорност!