"Аргументите ни са, че новият кредит няма да допринесе за развитие на общинската икономика, за разкриването на нови работни места, заяви още Нинова, а ще бъде насочен приоритетно за погасяването на стария заем към Министерството на финансите".

Тя припомни хронологията на предходните три решения на Общинския съвет относно въпросния заем, като подчерта, че кметът на общината не ги е изпълнил и не е погасил заема със средствата от възстановено ДДС по проекта за пречиствателната станция в размер на 2,2 млн. лв., каквото е било първоначалното решение на местния парламент.

"Аз не мога да поема ангажимента като общински съветник, със собствения си глас, да доведа общината до състояние, в което още два мандата някой да трябва да плаща нашите вересии", каза в заключение Яна Нинова.

Заместник-председателят на съвета Николинка Кътовска (АБВ) обърна внимание върху некоректното отношение на кмета Генади Събков към общинските съветници, върху опитите му да им въздейства по един или друг начин как да гласуват по този въпрос. Тя акцентира върху три общи неща около сагата с дълга, която продължава вече четвърта година: трикратното неизпълнение на решенията на Общинския съвет от страна на кмета на общината, "манипулативните изказвания, съдържащи неистини, които той използва като мотиви, за да убеди съветниците (а чрез тях и обществеността) за вземането на тези решения", и липсата на всякакво желание за диалог, за възможност да се търси друг вариант за решение на този проблем.

"Във всички докладни записки кметът твърди, че Община Мездра взема този заем, за да изплати финансови корекции по проекта за пречиствателната станция, подчерта Кътовска. Не, не плащаме финансови корекции, тъй като, ако плащахме такива, това автоматично щеше да ни позволи да се възползваме от възможността, която ни дава Законът за държавния бюджет, а именно - да намалим размера на този заем с 80%. И това беше признато от Събков на заседанията на комисиите към ОбС преди един месец, когато му се наложи да отговори на въпроса защо общината не се е възползвала от тази възможност или по-скоро, защо й е отказано да се намали заемът с 80%".

"По същия начин той ни убеждаваше, заяви още Кътовска, че този заем сме го получили, защото общината е в затруднено финансово състояние. След влизането в сила на промените в Закона за публичните финанси обаче се оказа, че Община Мездра, за щастие, не е сред общините, които са в затруднено финансово състояние. Намирам, че това също е един манипулативен подход не само към нас като съветници, но и към гражданите на общината".

"При нас докладните се внасят в последния момент, в последния месец преди изтичане на крайния срок за погасяване на заема. Без приложени справки към тях, без финансови анализи, без отговори на въпросите, които интересуват съветниците. След всичко това, едва ли има общински съветник, който да е убеден, че трябва да подкрепи този кредит.

Не може неспособността на някой да стои зад собствените си решения, да се превръща в причина последиците от тези решения да бъдат прехвърляни върху друг, както се опитва да направи в момента с Общинския съвет кметът на общината", каза в заключение Николинка Кътовска.

Огнян Петров от "Народен съюз” също настоя кметът да престане с манипулациите, да каже за какво са изразходвани получените 2,2 млн. лв. възстановено ДДС по "водния цикъл" и какви средства има в момента Община Мездра по своите сметки.

"Ние твърдим, че той не е похарчил всички тези пари и разполага с около 1 000 000 лв. в наличност, с които би могъл да погаси поне една част от заема към Министерството на финансите. Тази голяма лъжа, която се разпространява от него вече три години и се ползва за политически цели - за изключително тежкото наследство от предишното управление и че досега е върнал над 4,2 млн. лв. стари задължения, е чист популизъм и затова ние няма да подкрепим този нов кредит, подчерта Петров.

Голямата лъжа накрая лъсва. Защото, когато започна мандата, аз лично съм му казал: "Г-н Кмете, Вие започвате управлението си с лъжа и с лъжа ще го завършите!"

"Само преди няколко месеца в Общинския съвет постъпи информация от кмета на общината за текущото изпълнение на Бюджет 2018 за първото шестмесечие на тази година, от която става ясно, че към момента Община Мездра има 4,3 мн. лв. дълг и около 80 хил. лв. просрочени задължения, заяви от своя страна земестник-председателят на местния парламент Георги Валентинов ("Народен съюз").

Срещу 4,3 млн. лв. общински дълг и около 1 300 000 лв. просрочени задължения в началото на мандата + 2,2 млн. лв., които Общината имаше да получава от ДДС по "водния цикъл".

Ако съпоставим тези цифри, се явява една много голяма разлика от около близо един милион лева, които не знаем къде се намират и за какво са похарчени. И за което настояваме да разберем.”

Макар че първоначално се опита да избяга на журналистите по коридорите на общината, кметът Генади Събков накрая се спря и отговори на техните въпроси. Той за пореден път изложи тезата си, че в началото на мандат 2015-2019 г. Община Мездра е имала задължения в размер на 8,5 млн. лв. и е била в състояние на "финансов разрив", а в момента те са около 4,3 млн. лв., т. е., че за три години е успял да върне 4,2 млн. лв.

Призна, че ако Общинският съвет не разреши на Община Мездра да поеме дългосрочния общински дълг от близо 1,7 млн. лв., за да погаси стария заем към държавата, това ще затрудни изключително много нейната оперативна дейност, защото в момента се ползват оборотни средства за плащане на текущи задължения при изпълнението на различни проекти, докато те бъдат верифицирани от Управляващите органи на оперативните програми.

"Трябва да изчакваме реакцията на Министерството на финансите - в тях е и ножа, и хляба, заяви Събков. Ако от министерството решат ударно да удържат тези суми от държавната субсидия, която получава общината, ще бъдем изключително затруднени, включително в инвестиционните си действия, защото в техните възможности е да ограничат до определен размер изравнителната субсидия".

От отговорите му обаче така и не стана ясно защо Община Мездра не е възстановила в срок отпуснатия й безлихвен заем от централния бюджет.

Въпросът за поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 1 689 000 лв. за възстановяване на безлихвения заем, предоставен на Община Мездра от Министерството на финансите, ще бъде разгледан на редовната сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 20 декември.