© Община Мездра

В нея могат да се включат всички детски градини и училища в общината с по едно пано, аранжирано върху коркова дъска, с прикрепени към нея художествени елементи, изработени с колажна техника - венчета, букети, натюрморти и всякакви композиции от пролетни цветя, съчетани със символа на празника - мартеницата.

Желателно е паната да са с размер, близък до 90/60 см. Всяко пано трябва да съдържа и надпис с наименованието на съответното детско или учебно заведение.

Краен срок за предаване на паната - 25.02.2022 г., в Община Мездра, ет. 3, стая 304.

Изложбата ще бъде отрита на 1 март 2022 г. във фоайето на партерния етаж в сградата на Общинска администрация - Мездра.