Докладна записка от общинския съветник Георги Валентинов ("Народен съюз") относно финансовото подпомагане на ХК Локомотив от страна на Община Мездра предизвика най-много дебати на мартенската сесия на Общинския съвет. В докладната Валентинов настоява кметът на общината Генади Събков да изплати на хандбалния клуб най-късно до 1 май тази година сумата от 3 802 лв., която клубът има да получава съгласно разпределението на средствата за финансово подпомагане на спортните клубове за 2015 г., като от нея бъдат удържани 1 856 лв., които клубът дължи на Общинското предприятие „Чистота” за неразплатени транспортни разходи.

Същевременно Валентинов предлага Общинският съвет да възложи на кмета на общината сумата от 35 000 лв., заложена в Бюджет 2016 за подпомагане на спортните клубове, да бъде преведена на клубовете на два транша - през първото и второто полугодие.

Поводът за докладната записка е писмо на кмета инж. Генади Събков до председателя на ХК Локомотив (Мездра) Любен Костов, с което го уведомява, че от 5 500 лв., с които клубът ще бъде подпомогнат от Общината през тази година, ще бъде удържана сумата, дължима на ОбП „Чистота” за транспортни разходи.

Според Валентинов сумата от 12 302 лв., които клубът е трябвало да получи за 2015 и 2016 г., е редуцирана „самоволно и абсолютно необосновано на 6 644 лв. и ще бъде изплатена при наличие на средства”.

Двете предложения за решения, направени от Георги Валентинов, не бяха приети. Първото бе подкрепено от 5-ма съветници,14 се въздържаха и 1 не гласува, а при второто - 9 бяха „за”, 9 се въздържаха и 2-ма не гласуваха.