MediaNews честити светлия празник на всички хора, които търсят и искат не само материални придобивки, но и духовна храна!

Днес е празник за тези, които имат потребност от духовно израстване и усъвършенстване. Ден на равносметка и пожелания да използваме повече красиви български думи и по-малко чуждици, които правят езика ни по-беден и лишен от своята уникалност!

Днес е ден, в който е редно да си припомним мъдростта на словата на Стоян Михайловски от всеучилищния химн "Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи", а Панайот Пипков създава през 1900 г. музиката към химна.

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
ти чест и слава поднови!

Върви към мощната просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменна воден -
и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, гдето знаньето живей!

Безвестен беше ти, безславен!
О, влез в историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!

Тъй солунските двама братя
насърчваха дедите ни...
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!

България остана вярна
на достославний тоз завет -
в тържествованье и в страданье
извърши подвизи безчет...