Съгласно регламента на конкурса участниците бяха разделени в две възрастови групи - I-II и III-IV клас, в два раздела - за индивидуални и групови изпълнения.

Призьори в отделните възрастови групи и раздели станаха:

I-II клас - Индивидуални изпълнения

Първо място - Валерия Стоянова (ОУ „Христо Ботев”), второ място - Цвети Павлова (ЦПЛР), трето място - Сияна Митова (ОУ „Христо Ботев”), поощрения - Иван Манчев (СУ „Св. Климент Охридски”) и Александър Цветков (СУ „Иван Вазов);

I-II клас - Колективни изпълнения

Първо място - Мария Веселинова - Сабрина Луканова и Милен Иванов - Дарин Асенов (ОУ „Христо Ботев”), второ място - Христина Димитровска - Магдалена Стефанова (ОУ „Св. св. Кирил и Методий”), трето място - Александър Йолов - Преслава Кузманова (ОУ „Св. св. Кирил и Методий”);

III-IV клас - Индивидуални изпълнения

Първо място - Катерина Гетова (СУ „Иван Вазов”) и Цветелина Цонкова (ОУ „Христо Ботев”), второ място - Ивалина Димитрова (СУ „Иван Вазов”) и Станислава Стоянова (ОУ „Христо Ботев”), трето място - Самира Бусаири и Александра Дочева (ОУ „Христо Ботев”); поощрения - Тереза Нецова (ОУ „Св. св. Кирил и Методий”) и Грациела Иванова (ЦПЛР);

III-IV клас - Колективни изпълнения

Първо място - Михаил Цанов - Милица Иванова (ЦПЛР), второ място - Анелия Йотова - Габриела Маринова (ОУ „Христо Ботев”), трето място - Христо Ценов - Маргарита Цонкова (ОУ „Христо Ботев”).

Всички участници в поетичния рецитал получиха грамоти, а призьорите - и предметни награди. Амбицията на организаторите е конкурсът да стане традиционен.