Културни дейци, спортисти, експерти, в това число екипът за управление на проекта, бяха посрещнати от кмета на Община Пантелей Братимир Василиевич. Ръководителите на проекта от българска и сръбска страна, Наталия Стефанова и Александър Митич, заедно с ръководството на домакините от Пантелей, дадоха пресконференция, на която представиха постигнатото до момента, историята на тринадесетгодишното партньорство между двете общини и организираните мероприятия.

Като част от дейностите по проекта бе и организираният фолклорен концерт пред Церянската пещера, с участието на танцовите състави "Ентусиазъм", с ръководител Венислав Рафаилов, и "Абрашевич", с ръководител Зоран Потич. Атракция за посетителите станаха рисувани пана, поставени пред входа на пещерата, символизиращи музите на бог Дионис.

Екстремно спускане в Церянската пещера, също бе част от програмата. Шестима смелчаци от българска и сръбска страна влязоха в нея, водени от опитен спелеолог. Церянската пещера се намира на 14 км от Ниш. Тя е една от най-големите на Балканския полуостров и е под вода. Пещерата разкрива един прекрасен подземен свят, изтъкан от коридори и зали, които крият стотици морфологични и хидрологични образувания с най-различна форма, големина и цветове, пещерна украса - сталактити, сталагмити и много други чудни образувания.

По време на гостуването се изиграха и три футболни срещи между отбори от Лом и Ниш. Домакините от ФК Свобода и гостите от ФК Криста, показаха истинско футболно майсторство на терена. В тези срещи не бе важен резултатът, а приятелството, което футболистите демонстрираха по време на играта, както и след приключването на двубоите.

Освен обновяването на бившия младежки дом в кв. "Боруна", ремонта на 300 м от път, водещ до Церянската пещера, рехабилитацията на пътна отсечка до манастира "Св. Йоан", съвместният трансграничен проект предвижда още изработването на туристически каталог "100 причини да бъдеш горд жител на Лом/Ниш", брошури и други рекламни продукти на български, сръбски и английски. Проектът "Създаване на предпоставки за по-добра достъпност до туристически атракции в Пантелей и Лом чрез подобряване на туристическата инфраструктура и увеличаване броя на туристите" се финансира с европейски средства по Програма Interreg България Сърбия V-A 2014-2020 г. Той е на обща стойност 598 563,14 евро.