Празникът бе открит от председателя на общинския съвет в Княжевац Миодраг Ивкович, който предостави думата на кмета на сръбската община Милан Джокич. Стана ясно, че много добри резултати за изминалата година са постигнати в обувната и текстилната промишленост. На територията на всичките 86 населени няма неасфалтирана улица, а въпросът с канализацията в общината е решен на 99%. Успешно се работи в областта на комасацията на земята и усвояването на нови терени с вишневи насаждения. Отбеляза се и доброто сътрудничество между двете побратимени общини.

Ръководителите на местната власт в Княжевац връчиха грамоти и дипломи на заслужили дейци от общината в различни сектори и сфери на обществения живот.

В културната програма на празника участваха смесен хор към Дома на културата, изпълнители на класическа музика от известни композитори и духов и детски танцов състав.