По време на визитата в Общинска администрация, кметът Кален Каменов представи пред участниците в проекта богатата история на града, природните забележителности и културните традиции. Той ги поздрави за усилията, които заедно полагат в обучението на децата чрез игри, в нашия общ дом - Европа. Проект „Учене и разнообразяване чрез игри“ е с продължителност две години и цели да насърчи придобиването на нови знания, комуникацията и развитието на въображението и креативността на детето чрез игри.

По време на проекта ще бъдат създадени образователни игри, като материалите, които учителите създават за своите ученици ще могат да се използват многократно. Обща цел е да се направи книга с игри на роден и на френски език. Предстои гостите ще посетят Регионалния исторически музей, където ще разгледат Рогозенското съкровище.