Разпродават се 5 386 кв. метра имот, върху който има построена птицеферма с площ от 1 337 кв. метра и трансформаторен пост с площ 9 кв. метра. Стойността на имота е 43 800 лева, а началната цена, от която стартира надаването, е 35 040 лева.

Върху недвижимите имоти е учредена договорна ипотека и е вписана възбрана, пояснява частният съдебен изпълнител. Търгът ще се проведе в сградата на районния съд във Враца.


Източник: banker.bg