© Община Монтана

Инициативна група от бл. 24, в ж.к. „Младост” 1 ще бъде финансирана с 3000 лева за подобряване на локалната инфраструктура и безопасността на предвижване. Читалище „Зора” в квартал „Огоста” ще има 1900 лева за компютър и костюми, които ще бъдат изработени със съдействието на гимназията за лека промишленост в Монтана. Читалището в Горно Церовене получава 3000 лева за ремонт на сцената си. В Крапчене ще бъдат инвестирани също 3000 лева за нови пейки и облагородяване на селския парк. В читалището на Липен ще бъде направен ремонт на библиотеката. Там се очакват нови книги, след кандидатстване за тях пред Министерството на културата. Спортен клуб Ушу в Монтана ще бъде финансиран с 1100 лева за кампанията си „Без страх за преодоляване на агресията”

Фондът за малки инициативи бе създаден преди 5 години по проект на неправителствената организация „Агора”. Фондът разполага с 20 хиляди лева. От тях 8 хиляди осигурени от „Агора” и 12 хиляди от бюджета на община Монтана. Тази година за финансиране са кандидатствали 17 организации, одобрените от комисия са 7.