Предложението на кмета е било разгледано в постоянните комисии към общинския съвет, които направиха две предложения за решение.

Сумата от 20 хил. лв да бъде пренасочена по Програма "Малки местни инициативи", както следва: 4962,50 лв. за енергийната ефективност и ремонт на читалищната сграда Читалище "Подем-1928" в с. Руска Бела, 4 965,20 - за енергийна ефективност и укрепване на административната сграда на кметство с. Брусен, 5 000 лв. – за подобряване на енергийната ефективност на сградата на кметството в с. Ребърково и 4 230 лв. – за изграждане на кът за отдих, Кметството с. Върбешница.

Предложение бе прието със 17 гласа – „за” и 3 – „въздържал се”.

В истинска ябълка на раздора се превърнаха 10 хил лв., които намериха неочаквано разпределение.

Направено бе предложение, тези средства да бъдат предоставени на общинските транспортни дружества "Транс Авто-2015" ЕООД и "Мездра-Автотранспорт-2003" ЕООД, които продължават да изпитват сериозни затруднения. В своите изказвания общинските съветници от опозицията подчертаха, че никой няма моралното право да лишава гражданите от обществен транспорт, както и самите фирми да участват в обществените поръчки.

По незнайни причини, две от отпадналите от дневния ред докладни бяха именно от управителя на "Мездра-Автотранспорт-2003" ЕООД, Михаил Михов, въпреки че присъстваше на заседанието.

Председателят на комисията по финанси и бюджет Десислава Костова обясни, че такова пренасочване е невъзможно.

Други две комисии направиха предложение въпросните 10 хил лв. да бъдат използвани за ремонт на покрива на СУ "Св. Климент Охридски" в с. Зверино.

Последваха различни предложения, с които съветниците започнаха да прехвърлят тези средства като горещ картоф – ту за училищно строителство, ту за автотранспорт, ту за други дейности. Продължилите прения не дадоха резултат и Председателят на ОбС обяви 10-мин. почивка.

След като страстите поутихнаха, общинският съветник Огнян Петров отново предложи спорните 10 хил. лв. да бъдат предоставени за ремонт на покрива на учебното заведение в Зверино. Директорът на училището – Вилия Димова, също бе внесла Докладна, относно спешната нужда от ремонт на покрива, но и тя отпадна от дневния ред.

НЕизненадващо, това предложение обедини повечето от присъстващите и бе прието с 12 гласа „За” и 3 – „въздържал се”.