За предстоящия вот на територията на община Мездра са образувани 42 изборни секции. Градските секции са 14. Най-много граждани са включени в избирателните списъци в 12-а градска секция - 1 102, а най-малко в 13-а - 557.

Най-възрастният гласоподавател в общината е 99-годишният Испиридон Ивановски от Мездра.

В две секции в общината избирателите ще имат възможност да гласуват машинно. Това са градските 9-а и 10-а, които се помещават в Младежкия дом и са с общо 1349 гласоподаватели

В най-многолюдното село в общината - Зверино, избирателите са 1473-ма. По традиция те ще гласуват в две секции - тази в сградата на СУ "Св. Климент Охридски” и тази в Пенсионерския клуб. Следват: Моравица с 624 избиратели, Игнатица - 496 и Боденец - 479.

Най-малко избиратели има в Ослен Криводол - 70, в Цаконица - 78, в Кален – 79 и в Зли дол - 85.

За да гласува, избирателят представя оригинален документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта - само за военнослужещите). Когато срокът на валидност на документа му за самоличност е изтекъл, той може да гласува само, ако представи удостоверение, че е подал заявление за нов документ за самоличност.

Право да гласуват в президентските избори имат всички български граждани, които са навършили 18 години към деня за гласуване включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Тези условия важат и за правото на гласуване в националния референдум, като допълнително е уточнено, че трябва да имат постоянен адрес в България към 8 август 2016 г.

Изборният ден започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа в неделя, 6 ноември. Ако пред избирателната секция има още желаещи да гласуват, могат да го сторят до 21:00 часа.