Основният приоритет в нашата област е прилагането на европейския стълб за социални права, добави той, като уточни, че ще се срещне със социалните партньори, за да набележат мерките за прилагането му. В сърцевината на европейската политика е кохезионната политика и затова българската позиция е, че тази политика и сближаването трябва да продължи. Трябва да има една конвергенция на сближаване на доходите в отделните държави с изпреварващ растеж в България.

Надявам се, че Европа ще продължи да сближава държавите членки, заяви социалният министър. България залага на подобряване на качеството на работната сила. Утре ще бъде разгледан националния план за заетостта, като със 73 млн. лв. се предвижда финансиране на държавни мерки в тази посока, защото в сферата на заетостта се очертава дефицит и на количество, и на качество. Това ще доведе до повишаване цената на труда - със 6,6% да нарасне компенсацията на едно заето лице през 2018 г., посочи Бисер Петков.

В момента има ниска безработица и дори глад за квалифицирани кадри. Прогнозите са, че доходите ще продължават да растат през 2018 г. Като вземем предвид 10%-то нарастване на минималната работна заплата, по-високите заплати в сектори като здравеопазване и сигурност, както и нагласите на работодателите в частния сектор да увеличават заплатите – всичко това ще доведе до едно значително повишение на доходите през тази година, коментира министърът на труда и социалната политика.

Беше създадена една работна група, която да разработи концепция за изплащане на пенсии и за регламентиране на втория стълб. Постигнахме съгласие пенсионните дружества да могат да предлагат на своите клиенти възможност за избор между няколко пенсионни продукта. Основният продукт трябва да бъде пожизнена пенсия, каза още Бисер Петков.


Източник: novini.bg