Конкурсът бе обявен на 28 ноември 2022 г., като документи за позицията са били подадени от д-р Емил Стефанов Петков и Георги Димитров Генов.

След първия кръг на конкурса – преглед на документите за съответствие с изискванията за поста – напред продължи само д-р Петков.

След втория кръг обаче, на който комисия е разгледала концепцията му за развитие на лечебното заведение, д-р Петков очевидно не е успял да получи оценка над 4,50 – минимално необходимата за достигане до събеседване – защото според резултатите и той отпада.

Така конкурсът за управител на болницата остава без победител и Здравното ведомство ще трябва да обяви нов.