Повече от 30 деца и техните ръководители пътуваха с влак от Роман до Варна, а след приключването на летния лагер националният железопътен превозвач ще осигури и прибирането на децата в гр. Роман.

БДЖ традиционно подкрепя инициативи за социална адаптация и интеграция на децата, лишени от родителска грижа, зачитането на техните права като пълноценни граждани на нашето общество, както и правото им на качествен и достоен живот.