Папукчийски съобщи, че изпълнението на графика от началото на годината до момента показва изключително тревожни състояния и съответно на извършване на услугата по договора с държавата за превоз на пътници. По думите му от началото на 2022 г. са отменени 5700 бързи и пътнически влакове, или това са повече от 12 дни, в които в България не са се движили влакове. "Ежедневно генерираме по 1 000 – 1 800 минути закъснение дневно при изпълнение на този график", каза той.

Условията вътре в самите състави са изключително неподдържани и с изключително лоша хигиена, допълни Папукчийски и отбеляза, че е разпоредил на УС и на генералния директор на БДЖ да предприемат незабавни мерки в тази връзка.

"За жалост, констатацията ми от гледна точка на състоянието е не само свързано с графика и изпълнението на договорите, но изключително е и лошо състоянието на служебните помещения, както и местата за почивка на локомотивните бригади", подчерта Папукчийски.

Той е разпоредил и в тази връзка незабавни мерки за стартиране на процедури за ремонтиране на служебните помещения и на помещенията на локомотивните бригади.

"В БДЖ товарни превози състоянието е изключително трагично от гледна точка на ремонт на вагони и ремонт на локомотиви", съобщи заместник-министърът на транспорта. По думите му само вземанията, които са просрочени от БДЖ товарни превози, до момента възлизат на 23 млн. лв.

Целта е максимален обем, създаване на условия за превоз на интермодални товари, но това в момента изобщо не стои на дневен ред в програмата на БДЖ, каза Папукчийски. Той информира, че и в това отношение е разпоредил незабавни мерки, защото нарушаването на сроковете за доставка водят до преориентиране на пазара на товарни превози.

Папукчийски заяви, че основните причини, които вижда за несправянето със ситуацията по отношение и на графика, и на обслужването на товарите, е неправилното управление на договорите, които са сключени за ремонт на локомотиви и вагони. Той подчерта, че когато е поискал анализ защо договорите не се изпълняват, такъв не му е бил предоставен и добави, че има локомотиви, които ще бъдат спрени от движение. "Поради тази причина след срещата с представителите на „Сименс“ съм разпоредил на БДЖ до края на месец септември абсолютно всички локомотиви да влязат в експлоатация", каза още той и уточни, че това задължително трябва да стане, за да може услугата, която се предоставя на хората да бъде достъпна, безопасна и изпълнявана навреме.