Реалността, в която живеем, е покъртителна, животът е сложен и е трудно човек да бъде справедлив, щастлив, несклоним...

Единственото, което ни трябва днес, е един българин - Апостолът на свободата. Образът на доброта, човечност, сила, обич и непреклонен дух. Няма друга личност, която да е така чиста и свята.

Васил Левски е една от най-ярките личности на България. Роден на (6-ти юли стар стил) 18 юли 1837г. в Карлово. Заедно с Любен Каравелов основават Българския революционен централен комитет.

Девет години Левски обикаля градове и села като истински апостол под чуждо име и подготвя народа за борба, воден от идеята за "чиста и свята" република.

„Аз съм посветил себе си на отечеството си, да му служа до смърт и да работа по народната воля”.

Създадената от него вътрешна революционна организация е основата, върху която стъпват организаторите на Априлското въстание през 1876 година. Въстанието и последвалата Руско-турска освободителна война довеждат до възстановяването на държавата България на европейската карта.

В една люта зима, тръгнал към Ловеч, за да прибере тефтерчето на комитета, Левски е спрян от турски заптиета. На въпрос къде е тръгнал в това време, той отговаря, че ще нагледа лозето. Пускат го да продължи по пътя си, но по - късно се усъмняват, че в този сняг няма какво да прави на лозето и тръгват след него.

На другия ден е заловен в двора на Къкринското ханче. При залавянето заптиетата не са знаели кого точно са хванали. Самоличността му е установена по-късно в Търново. Обесен е край София на 6-ти февруари (18-ти февруари нов стил) 1873г.

Всяка година на 18-ти февруари признателният български народ свежда глава и почита паметта на Дякона. През 2007 година чрез национално допитване на БНТ Левски е избран за №1 в списъка на най-великите българи за всички времена.

Васил Левски ни е нужен, за да ни научи да пазим чистото и свято име на нашата страна.