Проучването на района разкри много интересни и важни находки, и факти за историята на Мездра и региона. Едно от последните открития са два скелета, намерени под овални структури. Нещо, което до момента не е регистрирано, не само в района на Мездра, но и в цялата Западна и Северозападна част на България, разказа за MediaNews ръководителят на обекта.

Интересното е, че попаднахме на няколко овални структури, които са оградени с камъни и всяка една от тях разполагаше със свое отоплително съоръжение. Нещо, което до момента не е известно и не е регистрирано, не само в района на Мездра, но в цялата Западна и Северозападна част на България. Първоначално решихме, че става въпрос за временни (сезонни) жилища от периода на Късното средновековие. Изненадата ни дойде с разчистването на една от структурите, в която попаднахме на два гроба. В тях открихме два човешки индивида, единият от които с гробни дарове. Типичните за периода обеци, изработени от кухи сфери, които са по всяка вероятност бронзови. Телата са били поставени по християнски начин, изпънати по гръб, с ориентация към запад-изток. На лице е и характерното поставяне на ръцете в областта на торса. Особеността при гроб едно е, че той беше покрит с голяма каменна плоча, която покриваше черепа и горната част на гръдния кош. При гроб две обаче, ни учуди също, че ръцете са поставени върху рамената и няма гробни дарове.“

Факт е, че в този район за първи път се откриват подобни структури. Паралел са намерените в района на Източните Родопи, твърде далече, за да търсим някаква връзка, разказа още Ганецовски.

Интересна е и самата етническа принадлежност за населението тук. Този вид овални конструкции са нещо, което до момента не е намирано. И благодарение на това изтъквам, че спряхме строителството на пътя тук. Ние успяхме да спасим тези конструкции и освен, че ги проучваме под належащата методика, извършваме и фотограметрия. Тя позволя в триизмерен вид да бъдат въртени и разглеждани.

Очакваме да дойдат специалисти от Антропологическия институт, които да ни дадат повече информация относно пола и възрастта на антропологичните находки. По-нататъшните анализи на място в института ще дадат и допълнителна информация, относно заболявания, травми и други интересни детайли. Това ще разкрие буквално нова страница за историята на Мездра и региона през периода 14-15 век.“

Противно на първоначалните очаквания от наблюденията на екипа, Ганецовски разкри, че не са открили наличие на културен пласт от Каменно-медната епоха, който да свърже с резултатите получени при дългогодишни разкопки на Калето в Мездра. Въпреки това, откритията остават значителни и допринасят за обогатяването на историята на мездренския край.

„Първоначалните ми очаквания от наблюденията, които провеждахме с началото на строителните работи през изминалата година, бяха за наличие на културен пласт от Каменно-медната епоха, който да свържем с резултатите получени при нашите дългогодишни разкопки на Калето в Мездра. Ние не открихме подобен пласт. За сметка на това, в сектор Б, попаднахме на следи от праисторически вкопани структури с жилищен характер. Поне две такива сме получили, от периода на ранния неолит. Това много ме зарадва, работейки в района на Община Мездра вече вече 15 години. С екипа се опитвахме на намерим селище от ранната каменна епоха, но неуспешно. По ирония на съдбата, го намерихме тук и вече знаем точно къде е се разпростира то. Така че за първи път на територията на Община Мездра е регистриран праисторически обект, селище, от периода на първите земеделци. Тези, които проучваме примерно край Оходен. Тук обаче е по-интересно, защото се намираме на самия вход на Искърското дефиле, на десния бряг на река Искър и това дава много интересна информация, за това как първите земеделци са заселили в този район.

Попаднахме още и на останките от късно средновековна сграда, но за съжаление само един ред камъни е запазен. Виждат се две стени, като в нея разчистихме едно отоплително съоръжение. Определено с кухненски функции, в което намерихме и цял съд за готвене. Той вече е вдигнат, а самото съоръжение е прерязано, за да установим неговата конструкция. Вижда се, че то е било вкопано в пода на тази средновековна сграда. Говорим за късното средновековие – 14-15 век. Изключително интересен период от историята на този район, естествено заради османското нашествие.“

Намерените находки ще бъдат изложени в Историческия музей във Враца, след тяхното изследване и анализиране.