- Ще приеметели тази жена за своя законна съпруга?
- Да, отче
- Сметай че за последен път те питам...